Skip links

Komisja Rewizyjna

pwd. Karolina Wiśniewska

Przewodnicząca
 • null
  karolina.wisniewska@zhp.net.pl

pwd. Aleksandra Bukowska

Wiceprzewodnicząca
 • null
  aleksandra.bukowska@zhp.net.pl

pwd. Kinga Barańska

Sekretarz
 • null
  kinga.baranska@zhp.net.pl

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, odpowiedzialnym przed Zjazdem Chorągwi. Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działania wszystkich władz Chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa; sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości; rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Komendy Chorągwi, ocenia ich działalność, a następnie podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi

Chcesz się skontaktować?

 • null
  nidzica@zhp.pl
🍪 Strona wykorzystuje ciasteczka